Hvad siger medlemmerne?

"Jeg deltog sidste år i de miljøkurser og netværksmøder, som MiljøForum Fyn har afholdt, fordi vi ønskede at lave en miljøredegørelse for vores virksomhed her i 2012. Det er meget inspirerende og givtigt at høre, hvordan andre virksomheder indsamler dokumentation og kortlægger f.eks- mængden af affald eller udledninger."

Tilmeld nyhedsbrev

Miljøklubber

Arrangementer