Hvad siger medlemmerne?

"Jeg deltog sidste år i de miljøkurser og netværksmøder, som MiljøForum Fyn har afholdt, fordi vi ønskede at lave en miljø-redegørelse for vores virksomhed. Det er meget inspirerende og givtigt at høre, hvordan andre virksomheder indsamler dokumentation og kortlægger f.eks- mængden af affald eller udledninger." Ulrik Nymann, SH Group.

Tilmeld nyhedsbrev

Miljøklubber

Arrangementer

  • 15.01.2015: Diplomfest
    MiljøForum Fyn skyder nytåret i gang og inviterer medlemmer til årets festligste diplomfest. Torsdag den 15. januar 2015 kl 14.30-19.00 på Boltinggaard Gods ved Ringe.